TIPOS DE OCIO

 

 

 

OCIO ONLINE

OCIO OFFLINE

OCIO OUTDOOR

-Lleure digital (PSP, DS)

-Delictiu (ciberbulling)

-No delictiu

-Delictiu

-No delicitu

-Consumista

-Adrenalínic

-Satisfacció llarg termini (excursió muntanya)

-Serè

OCIO INDOOR

-Delictiu

-No delictiu

-Solitari

-Delictiu

-No delictiu

-Consumista

 

Lleure digital: lleure lligat a les noves tecnologies que es basa en la tramesa, l'acumulació i la manipulació d'informació digitalitzada (text, imatge, vídeo).

 

Lleure delictiu: el lleure que es basa en violar algun dret d'un altre ciutadà (dret a la vida, a la propietat, a la intimitat, a l'honor, etc.).

 

Lleure no delicitu: tot el lleure que no encaixa amb l'anterior.

 

Lleure solitari: Aquell que no precisa e cap altre participant per obtenir stisfacció. Pot suposar: individualisme, aïllament. Aquest lleure pot ser tradicional i també digital.

 

Lleure Consumista: Aquell que és capaç de fer-ho passar bé al marge de les novetats i es basa en un enteniment auster, subtil, intel·ligent i creatiu.

 

Lleure Adrenalínic: Aquell que canalitza la despesa de la sobreabundància de forces i la set d'emocions. Aquell que subratlla la competició i el plaer de la victòria: sobre un mateix o sobre un altre o altres.

 

Lleure de la recerca de satisfacció a llarg termini: Aquell lleure que troba la satisfacció en les finalitats del joc, del mateix lleure. Aquell lleure que gaudeix en la lenta realització d'una meta lúdica que s'assoleix amb un esforç que dóna gran satisfacció en la seva consecució.

 

Lleure serè: Aquell que suposa fruïció estètica: reflexió, art, literatura, música, cultura. Aquell que busca l'assossec. Aquell lleure que no necessita gran agitació i que s'assoleix sobre la taula, en el passeig, en la xerrada, la trobada, l'observació i, sovint, en la contemplació.